O tom, kdy Vás propustí z nemocnice rozhoduje váš lékař, který také vystaví vaši propouštěcí
zprávu. Ta obsahuje informace o vaší léčbě, operaci, podávaných lécích, kontrolách, režimu a
další důležité informace. Zprávu předejte svému praktickému lékaři nebo lékaři, který vás poslal
na operaci. Můžete požádat o kopii lékařské zprávy.
Jestliže váš zdravotní stav po propuštění z nemocnice bude vyžadovat domácí ošetřovatelskou
péči , můžete být propuštěni až po předchozím vyrozumění osoby, která péči o vás zajistí. V
případě, že by měl být propuštěn pacient, u kterého není zajištěna další péče, nemocnice o tom
informuje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle adresy trvalého pobytu pacienta.
Toto bude v nemocnici řešit zdravotně sociální pracovnice.
Poukazy na zdravotní pomůcku
Kromě již míněné lékařské zprávy můžete obdržet poukaz např. na ortopedickou pomůcku. Poukaz je platný
90 dní od data vystavení (pokud lékař nestanoví jinak). Pokud budete muset užívat nějaké léky, sestra vám je
připraví na 3 dny (tj. do návštěvy vašeho praktického lékaře). Rovněž obdržíte zdravotnické prostředky
hrazené pojišťovnou, budete-li je potřebovat (např. obvazy). Pokud obdržíte recept, nezapomeňte, že jeho
platnost je 14 dní.

Před propuštěním se nezapomeňte lékaře zeptat:
• jak užívat předepsané léky a jestli vám je může předepsat i praktický lékař
• co dělat v případě, že se objeví zdravotní potíže
• jaké léky pravidelně užíváte a s čím se ne/dají kombinovat
• jaká máte dodržovat opatření
• kdy a kam přijít na kontrolu
• vše, co vám není jasné
Potřebujete-li zdravotní a kompenzační pomůcky (např. berle), lze si je zapůjčit na nezbytnou dobu, než si na
předpis zajistíte vlastní. Informace vám poskytne sestra nebo sociální pracovník nemocnice.
Budete-li i po propuštění potřebovat odbornou péči (převazy ran, aplikace injekcí) a nejste schopni docházet
sami k lékaři, můžete využít domácí zdravotní péči. Při odchodu z nemocnice vám ji může lékař předepsat až
na 14 dní. O jejím prodloužení rozhoduje praktický lékař.

Doprava z nemocnice
Pokud by váš zdravotní stav neumožňoval dopravu domů běžným způsobem, může lékař rozhodnout o
transportu sanitkou , která je hrazena zdravotní pojišťovnou. Rozhodnete-li se namísto transportu sanitkou
pro dopravu soukromým vozidlem a ošetřující lékař takovou formu dopravy schválí, máte nárok na náhradu
cestovních nákladů.

Myslete také na to, že byste se měli do 3 dnů po propuštění z nemocnice hlásit svému praktickému
lékaři