Antidekubitní program

U pacientů, kteří jsou zcela imobilní nebo jsou celodenně odkázání na pobyt na lůžku je velké riziko vzniku proleženin tzv. dekubitů.

Dekubity jsou rány, často otevřené, způsobené dlouhodobým tlakem na postižené místo.

Tak dojde ke zhoršení prokrvení tkáně, sníží se přísun kyslíku a živin a tkáň začne odumírat.

Hlavní prevencí vzniku proleženin je polohování pacienta, nejlépe na polohovacím lůžku opatřeném antidekubitní matrací s kompresorem. Ta je k dodání ve 2 typech, dle míry rizika vzniku dekubitů. Slabší antidekubitní matrace je vhodná buď jako prevence pro dlouhodobě ležící pacienty, nebo dekubity mají na úrovni I.až II. stupně. Pro pacienty nad 100 kg, s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů, nebo  již s dekubity na III.až IV. stupni, pak doporučujeme silnou antidikubitní matraci.

Naše nabídka zdravotnických potřeb

Zobrazení 1-2 z 2 položek